ผู้สอน
นัฎฐานันท์ รัตนาพร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

1/59,2/59


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28760

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาตามที่ระบุ