สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้สอน

อรทัย ขวัญแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28779

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                   1.  อธิบายโครงสร้าง  หน้าที่ และการทำงานของระบบอวัยวะสำคัญของร่างกาย

                   2.  บอกวิธีปฏิบัติตนในการดูแลรักษาและป้องกันอาการผิดปกติของระบบ

                        อวัยวะที่สำคัญ

                  3.  อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ได้

                  4.  อธิบายพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ได้

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.