ผู้สอน
warot waiyakarn
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28781

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ระดับ ม.ปลาย