ผู้สอน
นางสาว สูไฮลา วาจิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2881

สถานศึกษา

โรงเรียนพัฒนาอิสลาม


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่สำคัญเพราะเป็นภาษาที่ต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารของคนเราในชีวิตประจำวัน