ผู้สอน
ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

60-2-การเขียนโปรแกรม กลุ่ม 1 [28819] พฤหัส


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28819

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

123