การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
ผู้สอน

กิตติวัลย์ ทองอร่าม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28820

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2/2560


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.