ภาษาไทย
ผู้สอน

อาซาน๊ะ เซมูโซ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2883

สถานศึกษา
โรงเรียนแสงจริยธรรมวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทยทดสอบแบบฝึกหัดเรื่องคำซ้อนมีกี่ประเภท


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.