3008205 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจขนาดย่อม 2/2560
ผู้สอน

ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
3008205 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจขนาดย่อม 2/2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28838

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจ SMES 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.