ผู้สอน
ชนิสรา แก้วลี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 (ง22101)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28843

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา


คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 (ง22101)

หน่วยที่ 5 และ หน่วยที่ 6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.