วิชา ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้สอน

สมควร โพธารินทร์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชา ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28844

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.