ผู้สอน
ภัทราวรรณ คหะวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

2-2017-SIM0308_ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการอุตสาหกรรม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28845

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการอุตสาหกรรม