ผู้สอน
นาย เจริญ เรืองรอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น(ง20224)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28846

สถานศึกษา

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี