วิชาเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ


ผู้สอน
วรวุฒิ จำลองนาค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ

Class ID
28855

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คำอธิบายวิชา

เนื้อหาขอบเขตของรายวิชา ต้องการให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ สมมติฐานและข้อสรุปของทฤษฎีเหล่านี้และประโยชน์ของทฤษฎีดังกล่าวในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)