ผู้สอน
chatcharin monchon
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชา มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้น (2103-2207) สาขาช่างเชื่อมโลหะ ภาคเรียนที่ 5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28863

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้น (2103-2207) สาขาช่างเชื่อมโลหะ  ภาคเรียนที่ 5