homeคณิตศาสตร์
personperson_add
คณิตศาสตร์

ผู้สอน
person
นางสาว รูฮานา สาอะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2887

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตสาสตร์  เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับตัวเลข คำนวณ 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)