ผู้สอน
อาจารย์ อดิศักดิ์ โฮนอก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (พิเศษ2-60)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28870

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอิบายรายวิชา