homeวิชา คณิตศาสตร์(พื้นฐาน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
personperson_add
วิชา คณิตศาสตร์(พื้นฐาน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ผู้สอน
person
นาย อับดุลราพา ยามา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา คณิตศาสตร์(พื้นฐาน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2888

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)