ผู้สอน
สุธาสินี เลขจิตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาสังคมศึกษา สค31001


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28885

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

กศน. ตำบลบางจาก