ผู้สอน
นาย ศิรมณ์ เสถียรรัมย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายขั้นสูง 6-2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28887

สถานศึกษา

การใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายขั้นสูง 6-2


คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายขั้นสูง 6-2