วิชาเคมี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ให้นักเรียนบอกแบบจำลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน