ผู้สอน
นางสาว รุสนี อิงสะรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาเคมี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2889

สถานศึกษา

โรงเรียนพัฒนาวิทยากร


คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนบอกแบบจำลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน