เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3200-1002 วิชาหลักการจัดการ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นเรียนเรียนวิชาหลักการจัดการ  รหัส  3200-1002  ระดับชั้น ปวส.1 - 2 ปีการศึกษา 2/2560