ผู้สอน
นายเชิดชัย ชนะชล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ปวช.ชั้นปีที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28918

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

.