ผู้สอน
นายเชิดชัย ชนะชล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

กฎหมายคอมพิวเตอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28919

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชากฎหมายคอมพิวเตอร์