homeอังกฤษ
person
อังกฤษ

ผู้สอน
person
นางสาว สูไฮลา บินมะแซ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
อังกฤษ

หมายเลขของวิชา (Class ID)
2892

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

1.เพื่อให้เด็กได้รู้จักคำศัพท์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)