เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต 60/2 sec 5


ผู้สอน
ปัญญ์ชลี เต่าทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต 60/2 sec 5

Class ID
28927

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คำอธิบายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต 60/2 sec 5


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)