เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต 60/2 sec 5
ผู้สอน

ปัญญ์ชลี เต่าทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต 60/2 sec 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28927

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต 60/2 sec 5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.