วิชาศิลปศึกษา ทช31003
ผู้สอน

กศน.ตำบล กำแพงเซา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาศิลปศึกษา ทช31003

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28933

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

ผลการเรียนที่คาดหวัง

1.อธิบายความหมายองธรรมชาติ  ความงามและความไพเราะองทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฎศิลป์สากล

2. อธิบายความรู้พื้นฐานของทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฎศิลป์สากล

3. สร้างสรรค์ผลงาน  โดยใช้ความรู้พื้นฐาน  ด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฎศิลป์สากล

4. ชื่นชม  เห็ฯคุณค่าองทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฎศิลป์สากล

5. วิเคราะห์  วิจารณ์งาน  ด้านทัศนศิลป์  ดนตรี   และนาฎศิลป์สากล

6. อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฎศิลป์สากล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.