เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

855-221 Structure & properties of biopolymer & polymer-2/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ โครงสร้างและสมบัติพอลิเมอร์ รวมทั้งการนำไปใช้งาน