เคมีของสารประกอบออร์แกโนเมทาลิก
ผู้สอน

HASAN DAUPOR

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน


ชื่อชั้นเรียน
เคมีของสารประกอบออร์แกโนเมทาลิก

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28944

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

สมบัติทางเคมีและทางกายภาพ พันธะระหว่างโลหะกับลิแกนด์อินทรีย์ ปฏิกิริยาของสารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก และการนำไปใช้ประโยชน์

Chemical and physical properties; bonding between metal and organic ligands; reactions of organometallic compounds and its utilization


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.