การงานอาชีพและเทคโนโลยี (COMPUTER)

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนนำข้อความนี้ไปใส่ใน เว็บ หรือ บล๊อค ของนักเรียน

http://kroolerm.com/web/system01.html