homeการงานอาชีพและเทคโนโลยี (COMPUTER)
personperson_add
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (COMPUTER)

ผู้สอน
นาย ฮัมบาลี โตะเลง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (COMPUTER)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2895

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนนำข้อความนี้ไปใส่ใน เว็บ หรือ บล๊อค ของนักเรียน

http://kroolerm.com/web/system01.html


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)