homeการงานอาชีพและเทคโนโลยี (COMPUTER)
person
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (COMPUTER)

ผู้สอน
นาย ฮัมบาลี โตะเลง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (COMPUTER)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2895

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ให้นักเรียนนำข้อความนี้ไปใส่ใน เว็บ หรือ บล๊อค ของนักเรียน

http://kroolerm.com/web/system01.html


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)