ผู้สอน
นาย รังสรรค์ บุญมาแคน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

(พว31001) วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28953

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษามัธยมปลาย