เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติงานได้

2. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาคอมพิวเตอร์