ผู้สอน
chatcharin monchon
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาโลหะวิทยาเบื้องต้น ( 2103-2106) สาขาช่างเชื่อมโลหะ ภาคเรียนที่ 6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28964

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาโลหะวิทยาเบื้องต้น ( 2103-2106) สาขาช่างเชื่อมโลหะ ภาคเรียนที่ 6