ผู้สอน
กศน.ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28965

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

กศน.ตำบลท่าซัก