สค31001 สังคมศึกษา
ผู้สอน

กศน.ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สค31001 สังคมศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28974

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

กศน.ตำบลท่าซัก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.