homeสังคมศึกษา
personperson_add
สังคมศึกษา

ผู้สอน
นางสาว สูฟียะห์ เจ๊ะอาบู
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2898

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามาถเข้าใจถึง ความหมายของ สังคม โครงสร้างของสังคม และสถาบันต่างๆในสังคม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)