เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สังคมศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนสามาถเข้าใจถึง ความหมายของ สังคม โครงสร้างของสังคม และสถาบันต่างๆในสังคม