27 วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ กลุ่มเรียน สฎ. 1717.121 การตลาด
ผู้สอน

Aj.Renuka Kunchamnan

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
27 วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ กลุ่มเรียน สฎ. 1717.121 การตลาด

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28992

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

27 วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ กลุ่มเรียน สฎ. 1717.121 การตลาด 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.