เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการบริหาร ฯลฯ ในมุมมองใหม่

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ณัทพงศ์ อธิเปรมอนันต์

มหาวิทยาลัยชีวิต

บริหารชีวิตได้ ทุกสิ่งก็ย่อมที่จะบริหารได้เช่นเดียวกัน

สิ่งที่บริหารได้ยากที่สุดในความคิดก็คือ แฟน!!!!

สิ่งที่บริหารได้ง่ายที่สุดก็คือ ไม่รู้นะ แต่ทุกสิ่งดูง่ายหมด ถ้าเทียบกับการบริหารแฟนตัวเอง !_!

 

แล้วคุณล่ะ อยากร่วมบริหารชีวิตไปพร้อมผมหรือไม่

ถ้าอยาก ก็ติดตามและแลกเปลี่ยนกันได้เลย *o^