เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทร21001 วิชาทักษะการเรียนรู้ ม.ต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุวพร วรรณทอง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (กศน.ตำบลสระแจง)

ให้นักศึกษา ระดับ ม.ต้น ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาทักษะการเรียนรู้ ทร21001  เข้าเรียนวิชานี้