เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทช31001 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ม.ปลาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเรียนวิชานี้ในวันที่ 27 ธันวาคม  2560