ผู้สอน
นาง ชุติมา เจริญสอน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ทักษะการเรียนรู้ (ทร21001)ม.ต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29009

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษาระดับม.ต้นเข้าเรียนรายวิชาทักษะการเรียนรู้