homeคณิตศาสตร์ (จำนวนเฉพาะ)
person
คณิตศาสตร์ (จำนวนเฉพาะ)

ผู้สอน
นางสาว อานีซา มะลี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ (จำนวนเฉพาะ)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2901

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

1. สามารถจำแนกได้ว่าจำนวนไหนเป็นจำนวนเฉพาะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)