เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ (จำนวนเฉพาะ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. สามารถจำแนกได้ว่าจำนวนไหนเป็นจำนวนเฉพาะ