คณิตศาสตร์ (จำนวนเฉพาะ)

คำอธิบายชั้นเรียน

1. สามารถจำแนกได้ว่าจำนวนไหนเป็นจำนวนเฉพาะ