เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทช 31003 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ม.ปลาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นุชจริน กันอ่ำ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ม.ปลาย เข้าห้องเรียนนี้ได้