เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทร31001 ทักษะการเรียนรู้ (ม.ปลาย)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ทร31001 ทักษะการเรียนรู้ (ม.ปลาย)  เข้าเรียนในวิชานี้ด้วยค่ะ (ม.ปลายทุกคน)