เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พว32018 วิชารักษ์ท้องถิ่น (ม.ปลาย)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เกษศิณี จรเกตุ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระจัน (กศน.ตำบลสิงห์)

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา พว32018 วิชารักษ์ท้องถิ่น (ม.ปลาย) เข้าเรียนวิชานี้ด้วยค่ะ (ม.ปลายทุกคน)