ผู้สอน
สุวพร วรรณทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สค21001 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29029

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษา ระดับ ม.ต้น ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002  เข้าเรียนวิชานี้