ผู้สอน
สุวพร วรรณทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สค21003 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ม.ต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29032

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (กศน.ตำบลสระแจง)


คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษา ระดับ ม.ต้น ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  สค21003  เข้าเรียนวิชานี้