เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สค21003 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ม.ต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุวพร วรรณทอง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (กศน.ตำบลสระแจง)

ให้นักศึกษา ระดับ ม.ต้น ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  สค21003  เข้าเรียนวิชานี้