ทช21001 วิชาเศรษฐกิจพอเพีียง (ม.ต้น)
ผู้สอน

เกษศิณี จรเกตุ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ทช21001 วิชาเศรษฐกิจพอเพีียง (ม.ต้น)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29035

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระจัน (กศน.ตำบลสิงห์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาทช21001 วิชาเศรษฐกิจพอเพีียง (ม.ต้น) เข้าเรียนวิชานี้ด้วยค่ะ 

(เฉพาะนายจรินทร์  เจริญอินทร์) คนเดียว


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.