เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ (ม.ต้น)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เกษศิณี จรเกตุ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระจัน (ม.ต้น)

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ (ม.ต้น) เข้าเรียนวิชานี้ด้วยค่ะ (นักศึกษา ม.ต้นทุกคน ยกเว้น นายจรินทร์  เจริญอินทร์)