เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พว21001 วิชาวิทยาศาสตร์ (ม.ต้น)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ เข้าเรียนวิชานี้ด้วยค่ะ (นักศึกษา ม.ต้น ทุกคน ยกเว้น นายจรินทร์  เจริญอินทร์)