เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา ทช31001เศรษฐกิจพอเพียง ม.ปลาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สยุมพร ้ิ้เอี่ยมสะอาด

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระจัน กศน.ตำบลพักทัน

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเรียนรู้